Statistika Finanzjarja tal-Kunsill Lokali

Indikatur tas-Sitwazzjoni Finanzjarja (FSI)

​​

Il-Gvern huwa impenjat lejn it-trasparenza u r-responsabiltà fl-użu tal-fondi pubbliċi fil-livell lokali, billi kontinwament iżomm lir-residenti aġġornati man-nefqa rikorrenti u kapitali tal-Kunsill Lokali billi jippubblika din l-informazzjoni finanzjarja online kull tlett xhur (E.M. Nru 15.09)

Il-pożizzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali ġejja mir-Rapport dwar l-Indikatur tas-Sitwazzjoni Finanzjarja li jinġibed kull tliet xhur u huwa determinat billi jiġi kkalkulat l-ammont totali tal-assi kurrenti (flus kontanti fil-bank u debituri) u jitnaqqas minnu l-ammont totali ta ’obbligazzjonijiet kurrenti (ħlasijiet / Kredituri li huma dovuti fi żmien qasir u twil), bl-eċċezzjoni ta' impenji finanzjarji fit-tul approvati bil-miktub mill-Ministru skont l-Att dwar il-Kunsilli Lokali. (Ir-Regolament 4 tar-Regolamenti tal-Kunsilli Lokali (Finanzjarji)). Is-Segretarji Eżekuttivi, bħala Kapijiet Finanzjarji tal-Kunsill Lokali, huma obbligati bil-liġi li jippreżentaw Rapport ta' kull tlett xhur tal-FSI minn:
 
Quarter 1 - Jannar sa Marzu sat-30 ta' April
Quarter 2 - April sa Ġunju sat-30 ta' Lulju
Quarter 3 - Lulju sa Settembru sat-30 ta' Ottubru
Quarter 4 - Ottubru sa Diċembru sat-30 ta' Jannar

Iċ-ċiklu finanzjarju tal-Kunsilli Lokali jista jitniżżel minn hawn

Id-data finanzjarja ppubblikata hija limitata, u soġġetta, għad-data pprovduta mill-Kunsilli Lokali.
 ​

1. Ħarsa ġenerali ta' kull tlett xhur (Quarterly Overview) tal-Gvern Lokali f'Malta


Int tkun tista jkollok reviżjoni ġenerali tad-dħul totali, in-nefqa, l-assi fissi, l-assi kurrenti, l-obbligazzjonijiet kurrenti, il-kapital u l-indikatur tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsilli Lokali kollha f'perjodu partikolari.

 

2. Data individwali tal-Kunsill Lokali


Int tkun tista tniżżel ktieb tax-xogħol biex tara d-data pprovduta mill-Kunsilli Lokali tal-preferenza tiegħek. Din l-għażla tipprovdi data għad-dħul, in-nefqa, l-assi fissi, l-assi kurrenti, l-obbligazzjonijiet kurrenti, il-kapital u l-indikatur tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsilli Lokali kollha f'perjodu partikolari.


3. Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ)


a. QFS u UFS xi jfissru meta nniżżel id-data inidividwali tal-Kunsill Lokali għal Q4?
QFS tirrappreżenta 'Rapporti Finanzjarji ta' Kull Tlett Xhur, u UFS tfisser' Rapporti Finanzjarji Annwali Mhux Verifikati. L-UFS huma nklużi meta l-Kunsill Lokali ma jippreżentax ir-Rapporti Finanzjarji ta' Kull Tlett Xhur fil-ħin.

b. Għaliex ma nistax insib id-datatal-Kunsill Lokali tiegħi għal Q1, Q2 u Q3?
Jekk id-data tal-lokalità tiegħek mhix ippubblikata tfisser li l-Kunsill Lokali ma rrispettax il-perjodu ta żmien kif stipulat fiċ-ċiklu finanzjarju. Lista ta' lokalitajiet bħal dawn tista' tinstab taħt nota ta' kwalifika fit-Tabella tal-Quarters tal-Gvern Lokali f'Malta tat-trimestru rispettiv.​