Kunsilli Lokali u Reġjonali

​Wara l-Proċess ta' Riforma tal-Gvern Lokali u l-pubblikazzjoni tal-Att numru XIV tas-sena 2019, il-Kunsilli Reġjonali, li qabel l-imsemmi proċess ta riforma kienu nominati bħala Kumitati Reġjonali, kellhom il-bażi legali msaħħa u ngħataw aktar importanza, permezz ta', fost oħrajn, l-inklużjoni ta 'sett ta' funzjonijiet definiti fl-Att tal-Gvern Lokali.

Act No. XIV 2019​