Karrieri

Sejħiet għall-Applikazzjonijiet

Pożizzjoni ta' Segretarju Eżekuttiv mal-Kunsilli Reġjonali u Lokali -  Data tal-Għeluq – it-Tnejn, 19 ta’ Diċembru 2022 fil-17:15hrs.

Biex tara dettalji u tapplika għafas hawn:  Recruitment Portal (gov.mt)​


Rizultat:  Pożizzjoni ta’ Project Administrator għall-Proġett:  Small Grant Scheme (SGS) for Urban Localities (Fondi Norveġizi 2014 - 2021)

Ir-Rizultat tal-Pożizzjoni ta’ Project Administrator għall-Proġett:  Small Grant Scheme (SGS) for Urban Localities (Fondi Norveġizi 2014 - 2021), jinsab fid-Divizjoni tal-Gvern Lokali, 26 Triq l-Arċisqof, il-Belt Valletta u fil-LGD Gozo Unit, Triq il-Kastell, ir-Rabat, Għawdex:  mit-Tnejn sal-Ġimgħa:  08:00-13:00hrs. Data tal-Publikazzjoni tar-Riżultat:  16 ta’ Settembru 2022.