Karrieri

Sejħiet għall-Applikazzjonijiet

Rizultat:  Pożizzjoni ta’ Project Administrator għall-Proġett:  Small Grant Scheme (SGS) for Urban Localities (Fondi Norveġizi 2014 - 2021)

Ir-Rizultat tal-Pożizzjoni ta’ Project Administrator għall-Proġett:  Small Grant Scheme (SGS) for Urban Localities (Fondi Norveġizi 2014 - 2021), jinsab fid-Divizjoni tal-Gvern Lokali, 26 Triq l-Arċisqof, il-Belt Valletta u fil-LGD Gozo Unit, Triq il-Kastell, ir-Rabat, Għawdex:  mit-Tnejn sal-Ġimgħa:  08:00-13:00hrs. Data tal-Publikazzjoni tar-Riżultat:  16 ta’ Settembru 2022. 

Sejħiet Pubblici biex iservu bħala Segretarji Ezekuttivi fil-Kunsilli Lokali / Reġjonali

Sejħa Pubblika tinsab mhemuza.

Formola tal-Applikazzjoni għal sejħa ta' Segretarju Eżekuttiv

Applikazzjoni tinsab mhemuza.​