Minutes

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill
Is-Sitt Leġislatura
Il-Minuti dejjem jittellghu meta jigu approvati mil-laqgha ta'wara.

 
2019
Seduta nru 08/19 li saret fit-3 ta' Gunju 2019 - Lista Pagamenti
 
Seduta nru 02/19 li saret fit-13 ta' Frar 2019 Laqgha Pubblika - Il-Minuti jigu approvati fil-Laqgha Pubblika tas-sena d-diehla

 
2018
2015
2014
2013
2012
Report and Financial Statements - Final Financial Statement 28-04-2012
2011
2010
2009
​2018