Minutes

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill
Is-Sitt Leġislatura
Il-Minuti dejjem jittellghu meta jigu approvati mil-laqgha ta'wara.

 
2019

Seduta Nru11/19 li saret fil-5 ta' Awwissu 2019 - Lista Pagamenti
Seduta Nru10/19 li saret fil-10 ta' Lulju 2019 - Lista Pagamenti
Seduta nru 09/19 li saret fil-24 ta' Gunju 2019- Minghajr Lista Pagamenti
Seduta nru 08/19 li saret fit-3 ta' Gunju 2019  - Lista Pagamenti
Seduta nru 07/19 li saret fis-6 ta' Mejju 2019 -Lista Pagamenti
Seduta nru 06/19 li saret fl-24 ta' April 2019- Minghajr Lista Pagamenti 
Seduta nru 05/19 li saret fl-1 ta'April 2019- Lista Pagamenti
Seduta nru 04/19 li saret fit-13 ta' Marzu 2019 - Lista Pagamenti
Seduta nru 03/19 li saret fis-7 ta' Marzu 2019 bla Lista Pagamenti
Seduta nru 02/19 li saret fit-13 ta' Frar 2019 Laqgha Pubblika - Il-Minuti jigu approvati fil-Laqgha Pubblika tas-sena d-diehla
Seduta nru 01/19 li saret fl-14 ta' Jannar 2019 -Lista Pagamenti - Petty Cash


 
2018
2015
2014
2013
2012
Report and Financial Statements - Final Financial Statement 28-04-2012
2011
2010
2009
​2018