Minutes List

Minuti u Skedi ta' Pagamenti

Sena: 2020

Minuti tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 14/11/2019 Dokument Imtellgħa: 31/01/2020 11:32

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 14/11/2019 Dokument Imtellgħa: 31/01/2020 12:07

Minuti tal-Laqgħa Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 16/12/2019 Dokument Imtellgħa: 31/01/2020 11:23

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 16/12/2019 Dokument Imtellgħa: 31/01/2020 12:11

Tmiem tal-Minuti u Skedi ta' Pagamenti

​​​​