Agenda

It-Tmien Leġislatura


Is-Seba' Leġislatura

 2019
2018
Laqgħa tal-24 ta' Lulju 2017 - Din il-laqgħa ma saritx minħabba nuqqas ta' quorum. Din il-laqgħa reġgħet issejħet għat-Tnejn 31 ta' Lulju 2017 fis-7.00pm.
Laqgħa tat-22 ta' Mejju 2017 - Din il-laqgħa ma saritx minħabba nuqqas ta' quorum.
2016
2015
Is-Sitt Leġislatura
2015
2014
2013
2012
Il-Ħames Leġislatura
2011
Laqgha tad-29 ta' Settembru 2011 il-laqgha giet imsejha fi zmien gimgha peress li l-laqgha tat-22 ta' Settembru ma setghetx issir peress li ma kienx hemm kworum kif stipulat fil-Ligi.
​​​​​​​​​​​​​​​​