Minutes List

Minuti u Skedi ta' Pagamenti

Sena: 2020

Minuti tal-Laqgħa Nru: 7 Data tal-Laqgħa: 31/01/2020 Dokument Imtellgħa: 29/04/2020 08:46

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 7 Data tal-Laqgħa: 31/01/2020 Dokument Imtellgħa: 29/04/2020 08:52

Minuti tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 11/03/2020 Dokument Imtellgħa: 29/04/2020 08:47

Minuti tal-Laqgħa Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 17/04/2020 Dokument Imtellgħa: 09/09/2020 14:54

Minuti tal-Laqgħa Nru: 10 Data tal-Laqgħa: 27/05/2020 Dokument Imtellgħa: 09/09/2020 14:55

Minuti tal-Laqgħa Nru: 11 Data tal-Laqgħa: 12/06/2020 Dokument Imtellgħa: 09/09/2020 14:57

Tmiem tal-Minuti u Skedi ta' Pagamenti

 ​