Minutes List

Minuti u Skedi ta' Pagamenti

Sena: 2020

Minuti tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 18/12/2019 Dokument Imtellgħa: 30/01/2020 12:31

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 18/12/2019 Dokument Imtellgħa: 30/01/2020 12:33

Tmiem tal-Minuti u Skedi ta' Pagamenti

​​​​