Minutes

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

It-Tmien Kunsill 

2020

2019

Is-Sebgha Kunsill


2018/2019
 
Minuti

2017
2016
2015
Is-Sitt Kunsill
2015
2014
2013
Is-Sitt Kunsill
2012
Il-Ħames Kunsill
2011
Minuti tas-Seduta Nru 60 datata 26 ta'Marzu 2012  mediacenter/PDFs/2_min%2060%2026%2003%202012.pdf
2010
2009
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Kumitat Amministrattiv Madliena
Minuti tal-Laqgħat
2017
2016
2015
2014
__________________________________________________________________________________________________________
2014
Seduta Nru. 38 giet ikkancellata minhabba nuqqas ta' quroum ghaldaqstat il-Minuti tas-Seduta Nru.37 se jigu approvati fis-Seduta Nru. 39. 
2013
Seduta Nru.34 giet ikkancellata minhabba nuqqas ta' quroum
Seduta Nru. 33
Seduta Nru.32 giet ikkancellata minnhaba nuqqas ta' quroum
Seduta Nru.31 
2012
2011
2010
Seduta Numru 4
2010
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​