Mayor and Councillors

 
Mayor:               Mr Terrence Ellul

Vice Mayor:       Mr Frederick Cutajar

Councillors:       Mr Liam Sciberras
                              Ms Caroline Galea
                              Mr Joseph Bonello

Executive Secretary: Ms Caroline Silvio


Terrence Ellul- Mayor
Żgħażagħ u 
Sports, NGO’s, Edukazzjoni
Ppjanar ta’ Żvilupp (Żoni Urbani u Rurali), Proġetti Ġodda, MEPA 
Ġonna Pubbliċi,
Social Housing, 
Ġemellaġġi u Relazzjonijiet ma’ Pajjiżi Barranin inkluż tal-UE 
Fondi, Programmi u Proġetti EU
Pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (Newsletter)

Frederick Cutajar - Vice Mayor
Librerija Pubblika, Relazzjonijiet Pubbliċi, Chinese Affairs, Reġjun Nofsinhar, 
Kultura
Ħarsien tal-Wirt Storiku u Monumenti

Liam Sciberras - Councillor
Ugwaljanza fil-Komunita’
Relazzjonijiet ma’ l-Awtoritajiet Eklesjastiċi, Liċenzji tal-Kummerċ,Rikrejazzjoni, 
Ambjent (Indafa Pubblika, etċ.)

Caroline Galea - Councillor
Trasport 
Sanita u Ċentru tas-Saħħa
Manutenzjoni Toroq u Bankini
Protezzjoni tal-Konsumatur

Joseph Bonello - Councillor
Ordni Pubblika 
Qasam Soċjali u Welfare
Saħħa u Anzjani
Servizzi għal Persuni bi Bżonnijiet Speċjali
Laison mal-Partiti Politiċi