Minutes

Minuti Tal-Laqgħat tal-Kunsill
Is-Seba' Leġislatura

2018
2017
2016
2015
Is-Sitt Leġislatura
2014
2013
2012
Il-Ħames Leġislatura
2011
2010
2009
​​​Lista ta' pagamenti.pdfLista ta' pagamenti.pdfSeduta Nru 353 li saret it-Tnejn 12 ta' Marzu 2018.pdfSeduta Nru 353 li saret it-Tnejn 12 ta' Marzu 2018.pdf