Council Photos

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April, 2015
1_7.2015.jpg

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug għall-lemin - Paul Buttigieg (Kunsillier), Marcia Borg (Segretarja Eżekuttiva), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Karl Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Viċi Sindku)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012
1_QLC-sitt-legizlatura.jpg

Il-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Marcia Borg (Segretarja Ezekuttiva), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Vici Sindku), Victor Grech (Kunsillier)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2007
1_Qala 10-03-07.jpg

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Anthony Camilleri (Kunsillier), Victor Grech (Kunsillier), Dr Raymond C. Xerri (Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Ezekuttiv)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ir-Raba' Legislation - Date of Election - 12 ta' Ġunju, 2006
1_Qala 12-06-04.jpg

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Ivan Falzon (Kunsillier), Lorne Cremona (Kunsillier), Victor Grech (Viċi Sindku), Anthony Camilleri (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Ezekuttiv)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2001
1_Qala 10-03-01.jpg

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Victor Grech (Viċi Sindku), Angela Portelli (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Ivan Falzon (Kunsillier), Anthony Camilleri (Kunsillier)

---------------------------------------------------------------------------------------
It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu, 1998
1_Qala 14-03-98.jpg

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Marcia Rapa (Segretarju Ezekuttiv), Kevin Sciberras (Kunsillier & Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Sindku), Victor Grech (Kunsillier)

l-persuna li hemm fin-nofs huwa il-Ministru Tal-Gvern Lokali li kien f'dak iz-zmien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju, 1994
1_Qala 14-05-94.jpg

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Lucienne Haber (Segretarju Ezekuttiv), Anthony Scerri (Kunsillier), Angela Portelli (Kunsillier), Francis Grima (Kunsillier & Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier & Sindku), Louis Vincent Buttigieg (Kunsillier & Sindku)
 
Francis Grima, Paul Buttigieg u Louis Vincent Buttigieg kollha ħadmu bħala Sindki f'din il-leġislatura