Minutes List

Minuti u Skedi ta' Pagamenti

Sena: 2020

Minuti tal-Laqgħa Nru: 13 Data tal-Laqgħa: 18/05/2020 Dokument Imtellgħa: 29/07/2020 09:49

Minuti tal-Laqgħa Nru: 14 Data tal-Laqgħa: 08/07/2020 Dokument Imtellgħa: 29/07/2020 09:53

Tmiem tal-Minuti u Skedi ta' Pagamenti

​​​​​Laqgħa Nru.12 li saret nhar il-Ħamis 9 ta' April 2020 - Lista ta' Pagamenti Nru.91 Dokument imtellgħa 14/07/2020 11:20