Minutes List

Minuti u Skedi ta' Pagamenti

Sena: 2020

Minuti tal-Laqgħa Nru: 31 Data tal-Laqgħa: 16/01/2020 Dokument Imtellgħa: 20/02/2020 15:00

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 32 Data tal-Laqgħa: 12/02/2020 Dokument Imtellgħa: 20/02/2020 15:11

Skeda ta' Pagamenti tal-Laqgħa Nru: 32 Data tal-Laqgħa: 12/02/2020 Dokument Imtellgħa: 20/02/2020 15:12

Tmiem tal-Minuti u Skedi ta' Pagamenti