Libraries

Birkirkara Regional Library
Tumas Fenech Street
Birkirkara
Malta
21446959; birkirkara.librarygov.mt
 
Summer (16th June till 30th September)
Monday to Saturday 8:30am to 1:00pm
==============================
Winter (1st October till 15th June)