Agenda

Aggornament

Data : 22 ta' Mejju 2019                                    Hin : 5.30pm

Laqgha Nru : 52                                                   Minuti : 51

Post : Kunsill Lokali H'Attard
_____________________________________________________________________________________________________________________

Is-Seba' Leġislatura
2019


2018

2017

2016

2015

Is-Sitt Leġislatura 
2015

2014

2013

2012

2011

2010
​​​​​​​

​​