Agenda

Aggornament

Data : 21 ta' Jannar 2020                                 Hin : 6.00pm

Laqgha Nru : 8                                                   Minuti : 7

Post : Kunsill Lokali H'Attard
_____________________________________________________________________________________________________________________
It-Tmin Legislatura
2019


Is-Seba' Leġislatura
2019


2018

2017

2016

2015

Is-Sitt Leġislatura 
2015

2014

2013

2012

2011

2010
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​