DLG Circulars 2021

  
  
  
  
Ċirkulari 01_2021 - Għeluq tas-sena finanzjarja 2020.pdf
  
17/02/2021 11:36marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 02_2021 - Ħlasijiet dwar kuntratti jew xogħol urgenti.pdf
  
24/06/2021 12:07marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 03_2021 - L-Onorarju tas-Sindki u s-Sigurta Soċjali.pdf
  
06/10/2021 22:02marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 04_2021 - Servizz tal-Internet għall-istreaming tal-Laqgħat.pdf
  
13/07/2021 07:37marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 05 A_2021 Politka għall-Gvern Lokali 2021.pdf
  
06/10/2021 22:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 05 B_2021 - Politika għall-Gvern Lokali 2021.pdf
  
06/10/2021 22:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 05_2021 - Konsultazzjoni dwar Politika għall-Gvern Lokali 2021.pdf
  
24/06/2021 12:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Avviż mill-Kummissjoni dwar l-elezzjonijiet reġjonali tal-Kunsilli Lokali final.pdf
  
06/10/2021 21:59marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-AKL.pdf
  
06/10/2021 21:59marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Nomination application 2021 eng final.pdf
  
06/10/2021 22:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Nomination application 2021 mlt final.pdf
  
06/10/2021 22:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Noti għas-Segretarji Eżekuttivi u għal Uffiċjali fl-Uffiċċju Elettorali finali.pdf
  
06/10/2021 22:00marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 06_2021 - Time-Table (Assocjazzjoni) 2021.pdf
  
06/10/2021 22:00marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 07_2021 - Emendi legali fil-Leġislazzjoni tal-Gvern Lokali.pdf
  
06/10/2021 22:00marica.axiaq@gov.mt
Cirkulari 08_2021 - Offsetting tal-Ispejjez relatati mal-Wasteserv.pdf
  
06/10/2021 21:59marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 09_2021 - Pagamenti mill-Kunsilli Lokali lil ħaddiema tal-iskejjel.pdf
  
01/10/2021 13:01marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 10_2021 - Avviż Legali jestendi l-mandat tal-AKL.pdf
  
06/10/2021 14:56marica.axiaq@gov.mt
Ċirkulari 11_2021 - Permessi maħruġa mill-Kunsilli Lokali.pdf
  
01/11/2021 11:55marica.axiaq@gov.mt