Libraries

​PROPERTY DEVOLUTION

Devolutions _Jan 1999 - August 2015_.pdfDevolutions _Jan 1999 - August 2015_.pdf

LIST OF LIBRARIES ADMINISTERED BY LOCAL COUNCILS

 

 • Ħ’Attard Public Library, St. Nicholas College, Hal Warda Street, Ħ’Attard.
 • Il-Birgu Public Library, Auberge d'Angleterre, North West Street, Il-Birgu.
 • Birkirkara Regional Public Library, B'Kara Civic Centre, T. Fenech Street, Birkirkara.
 • Bormla Public Library, Oratory Street, Bormla.
 • Ħad-Dingli Public Library, St. Nicholas College, Main Street, Ħad-Dingli.
 • Il-Fgura Public Library, St. Thomas More College, Carmel Street, Il-Fgura.
 • Il-Gudja Public Library, St. Benedict College, St. Mark Streer, Il-Gudja.
 • Il-Gżira Public Library, Gzira Boys' Secondary School, N. Ellul Street, Il-Gżira.
 • Għajnsielem Public Library, Anton Cassar Primary School, J.F. de Chambray Street, Għajnsielem.
 • L-Għarb Public Library, L-Għarb Local Council, Visitation Street, L-Għarb.
 • Ħal Għargħur Public Library, Maria Regina College, St. Bartholomeo Street, Ħal Għargħur.
 • L-Għasri Public Library, L-Għasri Local Council, Dun K. Caruana Street, L-Għasri.
 • Ħal Għaxaq Public Library, Alley 1, St. Philip Street, Ħal Għaxaq.
 • Il-Ħamrun Public Library, St. George Preca College, Il-Ħamrun Primary, G. Pace Street, Il-Ħamrun.
 • Il-Kalkara Public Library, St. Michael Street, Il-Kalkara.
 • Ta’ Kerċem Public Library, Peter Paul Grech Primary, Orvieta Square, Ta’ Kerċem.
 • Ħal Kirkop Public Library, Ħal Kirkop Primary, St. Benedict Street, Ħal Kirkop.
 • Ħal Luqa Public Library, St. Ignatius College, St. Andrew Street, Ħal Luqa.
 • Marsaxlokk Public Library, St. Thomas More College, Arznell Street, Marsaxlokk.
 • Il-Mellieha Public Library, Il-Mellieha Primary School, New Mill Street, Il-Mellieħa.
 • L-Imġarr Public Library, L-Imġarr Primary, Fisher Street, L-Imġarr.
 • Il-Mosta Public Library, Il-Mosta Civic Centre, Constitution Street, Il-Mosta.
 • L-Imqabba Public Library, L-Imqabba Primary, Valletta Road, L-Imqabba.
 • L-Imsida Public Library, L-Imsida Local Council, Menqa Square, L-Imsida.
 • In-Nadur Public Library, Dun Salv Vella Primary School, Race Course Street, In-Nadur.
 • In-Naxxar Public Library, In-Naxxar Civic Centre, 21 September Avenue, In-Naxxar.
 • Pembroke Public Library, Pembroke Local Council, Pembroke.
 • Il-Qala Public Library, Il-Qala Civic Centre, Bishop Buttigieg Street, Il-Qala.
 • Ħal Qormi San Ġorġ Public Library, Ħal Qormi St. George's Primary, F. Maempel Square, Ħal Qormi.
 • Ħal Qormi St. Sebastian's Regional Library, St. Sebastian's Primary School, M. Dimech Street, Ħal Qormi.
 • Il-Qrendi Public Library, Il-Qrendi Primary, Kurat Mizzi Street, Il-Qrendi.
 • Ir-Rabat Malta Regional Library, Ir-Rabat Civic Centre, Ir-Rabat, Malta.
 • Paola Regional Library, St. George Preca College, St Monica Str., Paola.
 • Ħal Safi Public Library, Ħal Safi Primary, Dun G. Caruana Street, Ħal Safi.
 • San Ġwann Public Library, St. Clare College San Ġwann Primary (A), School Str, San Ġwann.
 • San Lawrenz Public Library, Dun Salv Portelli Primary School, Our Lady of Sorrows Street, San Lawrenz.
 • Ta’ Sannat Public Library, Local Council, Ta’ Sannat Rd, Ta’ Sannat.
 • L-Isla Public Library, L-Isla Civic Centre, 4 September Square, L-Isla.
 • Is-Siġġiewi Public Library, Is-Siġġiewi Primary, Dr. N. Zammit Street, Is-Siġġiewi.
 • Tas-Sliema Public Library, St. Clare College Tas-Sliema Primary, B. Huber Str, Tas-Sliema.
 • Santa Luċija Public Library, Bini Tal-Faqqani, Dawret it-Torri, Santa Luċija.
 • Ħal Tarxien Public Library, Community Centre, St Theresa Str, Ħal Tarxien.
 • Il-Belt Valletta Public Library, St. Gorg Preca College Il-Belt Valletta Primary, Merchants Str., Il-Belt Valletta.
 • Marsaskala Public Library, St. Thomas More College Marsaskala Primary, Dun F. Bianco Str., Marsaskala.
 • Ix-Xagħra Public Library, Librerija Patri Gigi Camilleri, Racecourse Str., Ix-Xagħra.
 • Ix-Xewkija Public Library, Gozo College Ix-Xewkija Primary School, Soil Str, Ix-Xewkija.
 • Ħaż-Żabbar Public Library,  Civic Centre, Ħaż-Żabbar.
 • Iż-Żebbuġ Public Library, Gozo College Iż-Żebbuġ Primary School, St. Andrew Str., Iż-Żebbuġ.
 • Ħaż-Żebbuġ Public Library, Antonio Sciortino Str., Ħaż-Żebbuġ. 
 • Iż-Żejtun Public Library, St. Thomas More College Iż-Żejtun Primary (A), St. Angelo Str., Iż-Żejtun.
 • Iż-Żurrieq Public Library, St. Benedict College Iż-Żurrieq Primary, Dun G. Zammit Str., Iż-Żurrieq.
 • L-Imtarfa Public Library, Town Centre, Triq ir-Reġimenti Maltin, L-Imtarfa.