Events / Latest News

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦA​LL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI: Nhar is-Sibt 5 ta’ Mejju se tittellgħa r-raba’ edizzjoni ta’ ‘Festa Nar’​​​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Nhar it-Tnejn tibda l-aħħar fażi tal-proġett ta’ riġenerazzjoni tal-Pjazza Antoine De Paule​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Silvio Parnis jattendi għall-34 Laqgħa tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali​​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Il-Pjazza ta’ Raħal Ġdid daqt se terġa’ tingħata lura lin-nies​​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Il-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta’ Malta għandu jaħdem biex itejjeb in-naħa ta’ isfel ta’ Malt​​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Issir konferenza ta’ konsultazzjoni mal-eks sindki bil-għan li jkunu protagonisti attivi fir-riforma tal-kunsilli lokali

 
 
 
 
 

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Minkejja li għaddew kważi 25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, għad fadal ħafna xi jsir​​

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Ir-riforma tal-gvern lokali trid tara bidla fl-irwol u fil-poteri tar-reġjuni

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Il-kunsilli lokali huma importanti għaż-żamma u l-preservazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Bir-riforma tal-Gvern Lokali f’pajjiżna, l-kunsilli lokali jerġgħu jkunu awtoritajiet relevanti fil-lokalitajiet

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Il-kunsilli lokali qegħdin jifhmu r-rwol tagħhom bħala dik l-awtorità li hi l-eqreb lejn iċ-ċittadin

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: ll-membri tal-kunsilli lokali għandhom ikunu involuti b’mod dirett fir-riforma tal-Gvern Lokali

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: “Irridu nħarsu ’l quddiem b’riformi biex isseħħ bidla għall-aħjar

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U KOMUNITAJIET: Ġemellaġġ bejn l-Imdina u d-distrett Dongcheng iċ-Ċina: Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis jgħid li se jkun hemm riformi fil-qasam tal-Gvern Lokali

21-02-17 - PRESS RELEASE ISSUED BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR LOCAL GOVERNMENT: Innovative community projects aimed at improving literacy skills: scheme launched by the Parliamentary Secretariat for Local Government​ - Maltese Version 

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Żieda ta’ €4 miljun fl-allokazzjoni lill-kunsilli lokali din is-sena

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI U S-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIŻABILITÀ U ANZJANITÀ ATTIVA: Inawgurat proġett ta’ riġenerazzjoni fil-Pjazza tax-Xewkija -“Sal-aħħar ta’ din is-sena l-Kunsilli Lokali ser ikunu wettqu 11-il proġett ta’ spazji miftuħa b’valur ta’ xogħol ta’ madwar €2.5 miljun” – Stefan Buontempo

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo jirrappreżenta lill-Gvern Malti waqt il-Quddiesa tradizzjonali u magħrufa tal-Milied f’ Nofsillejl f’ Bethlehem

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: €8 miljun għall-Kunsilli Lokali tar-Reġjun Xlokk. Diskussi diversi temi waqt laqgħa ta’ konsultazzjoni

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI - Maħtura 15-il Segretarju Eżekuttiv Ġdid għall Kunsilli Lokali

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: It-tmien edizzjoni ta’ Bethlehem f’Għajnsielem 2016

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Titjib fis-servizz tal-gwardjan lokali f'inċidenti tat-traffiku biex tonqos l-istennija u l-konġestjoni tat-traffiku

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Miljun ewro biex il-Kunsilli Lokali joħorġu b’ideat għal proġetti ġodda

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Inawgurata sala għall-komunità fis-Swieqi – Proġett għal komunità aktar b’saħħitha

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Inizjattiva WEEE Trolley

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI - Għas-sena d-dieħla l-Gvern ser jkun qed iżid l-allokazzjoni finanzjarja għall-Kunsilli Lokali b’erba’ miljun ewro b’total ta’ €45.2 miljun.

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJU PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI - Inawgurazzjoni tal-Proġett ‘Let Us Not Forget’

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Investiment ta’ miljun ewro għall-proġetti kapitali fil-lokalitajiet tagħna

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Il-Furjana - il-lokalità tassew Ġenna ta’ Ġonna, iżda mhux biss - Stefan Buontempo

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Birgu Fest - Vetrina mill-isbaħ għat-turizmu f’pajjiżna

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Kampanja edukattiva favur sewqan aktar responsabbli

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: L-għaxar edizzjoni tal-festa folkloristika Żejt iż-Żejtun

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Inizjattiva finanzjarja ta’ €100,000 lil ħames Kumitati Reġjonali

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI - Rinnovament tal-Librerija San Ġorġ, Ħal Qormi

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI Jibda x-xogħol fuq il-bini li għadda għand il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Se jiżdiedu l-fondi għal-libreriji lokali - il-Gvern se jiffinanzja inizjattivi tal-kunsilli lokali kontra l-illitteriżmu fil-komunità – is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo

STQARRIJA MAĦRUĠA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI: Jibdew ix-xogħlijiet fuq ħames proġetti ta’ restawr b’valur ta’ xogħol ta’ aktar minn €300,000 – Skema ġdida għar-restawr ta’ postijiet storiċi taħt il-kunsilli lokali

Stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita' u Anzjanita' Attiva u  mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali

Stqarrija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali: Kunsilli Lokali jaħdmu biex jirriġineraw l-ekonomija – Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo 

Stqarrija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali - Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo jippreżenta ċ-ċertifikati lil 60 Segretarju Eżekuttiv prospettiv ġdid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press Release from Parliamentary Secretariat for Local Government - Il-Gvern lest jieħu kull azzjoni biex jara li l-kunsilli lokali jitmexxew skont il-liġi u b’rispett lejn il-prinċipju ta’ governanza tajba – Stefan Buontempo: 28/12/2015


Department for Local Government employees, for the 3rd consecutive year, held a Christmas party and distributed presents, for a children's home. This year it was organised on Wednesday 23rd December 2015, for children at Fra Diegu Il-Ħamrun

 Press Release from Parliamentary Secretariat for Local Government - For the first time Government trains   Local Councils Executive Secretaries on a diploma level : 01/10/2015 

The Local Councils Association Organises Councillors Meeting in Gozo: 11/11/2014

Local Councils Required to Consult More with Residents : 25/09/2014​

 Towards a More Effective Local Government, and closer to the People : 30/06/2014​