WIFI4EU Project

 
______________________________________________________________________

DIVIŻJONI GĦALL-GVERN LOKALI

Sa nofsinhar ta' nhar il-Ġimgħa 18 ta' Ġunju 2021, id-Diviżjoni għall-Gvern Lokali qed tilqa' sottomissjonijiet għal:-

Espressjoni ta’ Interess għal akkwist, konfigurazzjoni u installazzjoni ta’ apparat ta’ free wi-fi, permezz tal-iskema tal-WIFI4EU (LG01/2021)

Id-dokument jista’ jitniżżel biss minn fuq is-sit tad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali

Klikkja hawn biex tniżżel id-dokument tal-Espressjoni ta' Interess​

Kull kjarifikazzjoni jew addenda għad-dokument ser ikunu viżibbli fuq l-istess sit.

Id-Diviżjoni tirriserva d-dritt li tirrifjuta kull offerta anke l-aktar waħda vantaġġjuża

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCAL GOVERNMENT DIVISION

Submissions for the following will be received at the Local Government Division, by noon of 18 June 2021:-

Expression of Interest provision of free wi-fi equipment, configuration and installation through the Wifi4EU scheme (LG01/2021)

EOI document can be downloaded from the website of the Local Government Division

Kindly click here to download the Expression of Interest document​

Any clarifications or addenda to the document will be uploaded and are available to view and download from the same website

The Local Government Division reserves the right to refuse any offer even the most advantageous

​